Toate articolele scrise de admin

Workshop-urile ce urmează a fi desfășurate de Centrul de Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră (CCPOC) în perioada aprilie – mai 2012

În perioada aprilie – mai 2012 CCPOC va desfășura următoarele workshop-uri:

Învățarea eficientă. Îmbunătățirea strategiilor de învățare.

Coordonator: Conf. univ. dr. Ramona Paloș

Workshop de dezvoltare personală.

Coordonator: Asist. univ. drd. Iuliana Costea

Planul meu de cariera.

Coordonator: Psih. Roxana Sârbu

Pentru înscrierea la workshop-uri studenții / masteranzii vor completa Protocolul de inscriere și îl vor trimite ulterior la adresa: roxana_sarbu@yahoo.com

Participarea este gratuită pentru studenții / masteranzii Universității de Vest din Timișoara.

Numărul maxim de participanți este 15.

În documentul de mai jos găsiți informațiile suplimentare legate de data, ora, locația la care vor fi desfășurate workshop-urile menționate anterior:

Workshop-uri_apr_mai_12