Modul Induction Day pentru studenții Facultății de Sociologie și Psihologie

Începând cu anul universitar 2012/2013, Centrul de Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră (CCPOC) inițiază un proiect pilot de derulare a unor module de adaptare la viaţa universitară (induction day) al căror rol este acela de a facilita trecerea de la mediul liceal la mediul universitar și familiarizarea noilor studenți cu exigențele specifice mediului academic.

Modulele de adaptare la viaţa universitară (induction day) vor avea loc în data de 2 octombrie 2012, vor avea o durată de 3 ore și se vor adresa, pentru început, doar studenților din anul I ai Facultății de Sociologie și Psihologie.

Susținerea acestor module se va realiza cu ajutorul voluntarilor CCPOC – studenți din anii III ai Departamentului de Psihologie, și al decanilor de an de la Departamentele de Asistență Socială, Sociologie și Științe ale Educației. Departamentul de Psihologie rulează un astfel de program de peste 8 ani. De asemenea, fiecare student va primi un ghid electronic intitulat: „Ce trebuie să ştie un student în anul I” (care cuprinde informaţii despre universitate, secretariate, bibliotecă, structuri UVT sau studențești, cursuri, seminarii etc.).

De acest proiect pilot va beneficia un număr de aproximativ 250 de studenți, urmând ca în următorul an universitar proiectul să fie extins și la nivelul altor facultăți.

Informații suplimentare se găsesc în anunțul de mai jos:

CCPOC_Recrutare voluntari

Echipa CCPOC