Începe o carieră de succes!

Dragi studenți,

Avem plăcerea de a vă anunța lansarea proiectului „ÎNCEPE O CARIERĂ DE SUCCES!”, POSDRU/161/2.1/G/141573, beneficiar Universitatea de Vest din Timișoara în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Hunedoara.

În cadrul acestui proiect studenții vor beneficia de:

 • Activități de consiliere și orientare profesională în vederea facilitării tranziției spre piața muncii;
 • Identificarea profilului vocațional prin testarea personalității, intereselor, aptitudinilor și aspirațiilor.  Fiecare student implicat în cadrul proiectului va beneficia de un profil vocațional care va sta la baza elaborării Planului individual de dezvoltare a carierei.
 • Module de consiliere în scopul dobândirii de abilități de fundamentare informată a unui loc de muncă. Fiecare student implicat în cadrul acestui proiect va avea propria mapă profesională în a cărei componență se vor regăsi: CV-ul, scrisoarea de intenție (model general care poate fi adaptat în diferite situații), analiza SWOT, familia de profesii din domeniul de interes.
 • Stagii de practică la angajatori cu care s-au încheiat acorduri de parteneriat.
 • Un sprijin financiar de 800 de lei pentru fiecare student care va deveni membru al grupului țintă.
 • Posibilitatea participării la o școală de vară la care se vor prezenta exemple de bune practici de către angajatori, vor avea loc mese rotunde cu discuții pe teme de motivare, antrenare, autopromovare, autoperfecționare, jocuri de rol etc.
 • Premii care se vor acorda celor mai implicați studenți în activitățile proiectului – în cuantum total de 72.000 de lei.
 •  În cadrul proiectului se vor selecta 350 de studenți din care 80 de studenți vor participa la stagii de practică. Criteriile de selecție în cadrul proiectului sunt: motivarea și potențialul grad de implicare al studenților în activitățile proiectului și performanțele educaționale cuantificabile (mediile anilor de studii finalizați).

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele:

 1. Copie după cartea de identitate;
 2. Curriculum Vitae în format Europass (Anexa nr.1);
 3. Scrisoare de motivaţie (Anexa nr.2);
 4. Formularul de identificare a grupului ţintă (Anexa nr.3).
 5. Acord de utilizare a datelor personale (Anexa nr.4);
 6. Angajament de a respecta condiţiile proiectului şi de a urma activităţile care îi revin în situaţia selectării (Anexa nr.5);
 7. Declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de dublă finanţare privind consilierea vocațională și/sau activitatea de practică (Anexa nr.6)
 8. Copie a carnetului de student.

Documentele de la lit.b-g se vor depune în original(completate cu pix albastru), printate alb negru, numai față, documentele de la lit a) și h) nu necesită legalizare. Toate documentele se vor pune  în folii și într-un dosar cu șină.

 Documentele se pot descărca accesând link-ul:

http://www.cercetare.uvt.ro/metodologie-selectie-grup-tinta-posdru-141573-incepe-o-cariera-de-succes/

Dosarele se pot depune în perioada 9.06- 28.07.2014, conform următorului program:

LUNI – orele 10-14, cabinet M 06, FEAA

MARTI – orele 12-16, cabinet M 06, FEAA

MIERCURI – orele 10-14,  cabinet M06, FEAA

JOI – orele 12-16, Sala 322, UVT, bd. Pârvan, nr. 4

VINERI – orele 10-14, Sala 322, UVT, bd. Pârvan, nr. 4

Numai prin consiliere, orientare profesională și participare la stagii de practică poți “Începe o carieră de succes!”

Pentru informatii suplimentare, nu ezitați să ne contactați la adresa incepecarierasucces@yahoo.com

Cu considerație,

Manager proiect,

Prof.univ.dr. Marilen Pirtea