Servicii

1. Consiliere individuală şi de grup în orientarea în carieră

  • consiliere în vederea elaborării planului de dezvoltare a carierei;
  • consiliere în ceea ce priveşte oportunităţile de pe piaţa muncii, evaluarea alternativelor şi stabilirea planurilor de carieră;
  • consiliere în ceea ce priveşte implicarea în activităţi de voluntariat în cadrul Centrului, utile dezvoltării profesionale a studenţilor;
  • informarea studenţilor privind oferta educaţională referitoare la studiile universitare, masterale, post-universitare, doctorale;
  • dezvoltarea abilităţilor de management personal (tehnici de autoprezentare şi autopromovare)
  • screening pentru nevoia de consiliere psihologică

2. Asistenţă educaţională

  • formarea şi dezvoltarea unor strategii de învăţare eficientă şi motivare adecvată;
  • identificarea dificultăţilor de învăţare şi asistarea pregătirii pentru examene;
  • derularea unor programe de reintegrare pentru studenţii care şi-au întrerupt educaţia formală din diverse motive şi care doresc să îşi reia cursurile.

3. Programe de voluntariat

  • Facilitatea accesului, la început de an universitar, la programul de tutorat Peer to peer tutoring

Pentru a beneficia de serviciile oferite de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa: ccoc@e-uvt.ro