Peer to Peer Tutoring Program

14359028_10153938575976149_4328493212647368154_n

Studenți pentru studenți

Începând cu anul universitar 2016 – 2017, CCOC a demarat, la nivelul întregii universități, un program pilot de tutorat in care studentii de an II, studenti-tutori, oferă în regim de voluntariat suport colegilor de anul I.  Acest program a fost posibil cu sprijinul și prin implicarea tuturor actorilor din Universitate.

Astfel, studentului-tutore îi revine responsabilitatea de a-i ajuta pe colegii mai mici să se acomodeze la noul mediu academic, de a le furniza informații utile cu privire la procedurile prezente în UVT sau ale facultății la care sunt studenți, de a-i ajuta să se acomodeze la viața de cămin, de a le facilita comunicarea cu colegii şi cu cadrele didactice, de a-i îndruma către profesorii din facultate pe probleme specifice şi în general de a le oferi un cadru formal care să le permită o dezvoltare armonioasă din punct de vedere social, profesional și personal. Realizarea a două întâlniri cu studenții tutorați, consultanță online prin intermediul grupului de facebook și a adreselor de e-mail instituționale, completarea unui jurnal reflexiv sunt doar câteva dintre activitățile pe care studenții tutori le vor desfășoara în cadrul acestui program. În prezent, fiecare student implicat în programul de tutorat are un contract de voluntariat, iar ulterior, în urma evaluării activității sale, va beneficia de un certificat care îi va atesta activitatea desfășurată.

Sperăm ca acest program să producă efecte pe termen lung, traduse printr-un grad mai mare de satisfacție și implicare a studentului în viața academică și în propria formare. Nu în ultimul rând,  acest program urmărește consolidarea unei culturi instituționale participative în care studenții să aibă oportunitatea de a se implica nu doar în activități de tip educațional, ci și în activități de voluntariat.

Materiale destinate studenților tutori aferente anului universitar 2016 – 2017: