Protocol de înscriere pentru participarea la workshop-uri

Pentru participarea la workshop-uri studenții / masteranzii Universității de Vest din Timișoara vor completa Protocolul de înscriere și il vor trimite la adresa: ccpoc_uvt@yahoo.com

Protocol inscriere_workshop-uri

Pentru studenții / masteranzii din Universitatea de Vest din Timișoara, participarea la workshop-uri este gratuită.